Phụ kiện Cửa, Tủ & Thiết bị phun, sơn

Hiển thị: Danh sáchLưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
ALPL6061-500x300x20S
Surface flatness tolerances +0.1 ~ +0.15 Material [Aluminum] A6061 ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Aluminum/A5052 (AL-Mg-Si Aluminum Alloy) 600x600x10 (mm)
Surface flatness tolerances +0.1 ~ +0.15 Material [Aluminum] A5052 ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Aluminum/A5052 (AL-Mg-Si Aluminum Alloy) 600x600x5 (mm)
Surface flatness tolerances +0.1 ~ +0.15 Material [Aluminum] A5052 ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Aluminum/A5052 (AL-Mg-Si Aluminum Alloy) 800x800x10 (mm)
Surface flatness tolerances +0.1 ~ +0.15 Material [Aluminum] A5052 ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Aluminum/A5052 (AL-Mg-Si Aluminum Alloy) 800x800x5 (mm)
Surface flatness tolerances +0.1 ~ +0.15 Material [Aluminum] A5052 ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Aluminum/A6061 (AL-Mg-Si Aluminum Alloy) 300x200x10 (mm)
Surface flatness tolerances +0.1 ~ +0.15 Material [Aluminum] A6061 ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Aluminum/A6061 (AL-Mg-Si Aluminum Alloy) 300x200x15 (mm)
Surface flatness tolerances +0.1 ~ +0.15 Material [Aluminum] A6061 ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Aluminum/A6061 (AL-Mg-Si Aluminum Alloy) 300x200x20 (mm)
Surface flatness tolerances +0.1 ~ +0.15 Material [Aluminum] A6061 ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Aluminum/A6061 (AL-Mg-Si Aluminum Alloy) 300x200x25 (mm)
Surface flatness tolerances +0.1 ~ +0.15 Material [Aluminum] A6061 ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Aluminum/A6061 (AL-Mg-Si Aluminum Alloy) 300x200x30 (mm)
Surface flatness tolerances +0.1 ~ +0.15 Material [Aluminum] A6061 ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Aluminum/A6061 (AL-Mg-Si Aluminum Alloy) 300x200x35 (mm)
Surface flatness tolerances +0.1 ~ +0.15 Material [Aluminum] A6061 ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Aluminum/A6061 (AL-Mg-Si Aluminum Alloy) 300x200x40 (mm)
Surface flatness tolerances +0.1 ~ +0.15 Material [Aluminum] A6061 ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Aluminum/A6061 (AL-Mg-Si Aluminum Alloy) 300x200x5 (mm)
Surface flatness tolerances +0.1 ~ +0.15 Material [Aluminum] A6061 ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Aluminum/A6061 (AL-Mg-Si Aluminum Alloy) 300x200x6 (mm)
Surface flatness tolerances +0.1 ~ +0.15 Material [Aluminum] A6061 ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Aluminum/A6061 (AL-Mg-Si Aluminum Alloy) 300x200x8 (mm)
Surface flatness tolerances +0.1 ~ +0.15 Material [Aluminum] A6061 ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ