Những nỗ lực tiết kiệm năng lượng ổn định và giải pháp giảm lượng khí thải CO 2 hiêu quả của SMC đã đem lại kết quả xuất sắc

Những nỗ lực tiết kiệm năng lượng ổn định và giải pháp giảm lượng khí thải CO 2 hiêu quả của SMC đã đem lại kết quả xuất sắc

 

SMC đã triển khai ISO 14001, các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quản lý môi trường và bắt đầu nỗ lực về mặt tổ chức trong việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường tại các nhà máy của chúng tôi từ năm 1998 (được chứng nhận vào tháng 12 năm 1999).

Tiêu thụ năng lượng, phát thải CO 2 và sử dụng nước

Nguồn phát thải CO2 lớn nhất trong hoạt động kinh doanh của SMC là từ việc sử dụng điện. SMC đặt mục tiêu giảm lượng khí thải CO2 thông qua hiệu quả tổng hợp của những nỗ lực tiết kiệm năng lượng ổn định.

 

 

 

Quản lý hợp lý các chất hóa học

SMC cố gắng loại bỏ việc sử dụng CFC bằng cách chuyển sang các chất thay thế có giá trị GWP thấp hơn và giảm mức sử dụng tổng thể các chất hóa học (thông qua việc ngăn chặn sự bay hơi, ngăn chặn việc loại bỏ và tái sử dụng).

 

Giới thiệu về các doanh nghiệp được chỉ định

SMC được chỉ định là Doanh nghiệp được chỉ định theo Đạo luật hợp lý hóa việc sử dụng năng lượng. Ngoài ra, Nhà máy số 1 Soka, Nhà máy số 1 Tsukuba, Trung tâm kỹ thuật Tsukuba, Nhà máy Kamaishi, Nhà máy số 4 Kamaishi, Nhà máy Tono và Nhà máy Yamatsuri được chỉ định là Nhà máy quản lý năng lượng được chỉ định vì mức tiêu thụ năng lượng tại mỗi nhà máy trong một năm kinh doanh nhất định là 1.500 kL ( dầu thô tương đương) trở lên.

Các doanh nghiệp được chỉ định và các Nhà máy quản lý năng lượng được chỉ định có nghĩa vụ thiết lập các mục tiêu giảm mức tiêu thụ năng lượng từ 1% trở lên mỗi năm, cũng như quản lý mức tiêu thụ năng lượng trên cơ sở tổ chức và nộp báo cáo định kỳ.

CO 2 từ hoạt động sản xuất là lượng CO 2 thải ra khi sử dụng năng lượng.
Tái chế là lượng được thải ra dưới dạng vật liệu có giá trị và được tái sử dụng và/hoặc tái chế dưới dạng vật liệu và năng lượng nhiệt.

Được chỉ định là cơ sở quy mô lớn

Một quy định về tiêu thụ năng lượng hàng năm được quy định trong kế hoạch ngăn chặn biến đổi khí hậu được quy định theo sắc lệnh của tỉnh Saitama. Các cơ sở có mức tiêu thụ năng lượng vượt quá mức tương đương 1.500 kL dầu thô mỗi năm trong ba năm liên tiếp được chỉ định là cơ sở quy mô lớn và được yêu cầu giảm mức tiêu thụ năng lượng. Nhà máy Soka 1 của SMC được chỉ định là cơ sở quy mô lớn trong năm tài chính 2019 khi mức tiêu thụ năng lượng của nhà máy vượt mức tương đương 1.500 kL trong ba năm liên tiếp trong năm tài chính 2016–2018

Các sáng kiến ​​tại mỗi nhà máy

SMC sử dụng công tắc dòng chảy, sản phẩm của riêng mình, để theo dõi tốc độ dòng khí tại mỗi nhà máy nhằm phát hiện sớm tình trạng rò rỉ khí do lỗi thiết bị. SMC cũng đang nỗ lực cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng. Nỗ lực của nó bao gồm việc sử dụng các cơ chế tự động tắt nguồn không khí trong thời gian ngừng hoạt động của nhà máy, giúp giảm 30% việc sử dụng không khí thanh lọc so với hoạt động thông thường.
 

Không khí dùng để xả lượng không khí còn lại ra khỏi ống dẫn khí khi nhà máy bắt đầu vận hành.

Mua sắm xanh

SMC nhận thấy rằng bảo tồn môi trường toàn cầu là vấn đề chung của toàn nhân loại và là vấn đề cần được quản lý xem xét.
SMC sẽ phát triển và cung cấp các sản phẩm thân thiện với môi trường nhằm liên tục giảm thiểu gánh nặng môi trường theo triết lý cơ bản của mình: “SMC nỗ lực thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường thông qua công nghệ khí nén góp phần tự động hóa trong mọi lĩnh vực công nghiệp nhằm đạt được sự phát triển bền vững. môi trường toàn cầu cho thế hệ tương lai”.
Là một phần trong các sáng kiến ​​của mình, SMC tiến hành thu mua xanh các sản phẩm, vật liệu, linh kiện, bán thành phẩm, vật liệu thứ cấp và vật liệu đóng gói được sử dụng trong quá trình thiết kế, phát triển và sản xuất.