Giải pháp tiết kiệm năng lượng hoàn hảo từ thiết bị khí nén SMC cho một thế giới xanh

Cải tiến quy trình sản xuất và hiệu suất sản phẩm với trọng tâm là môi trường. Trong nhiều năm qua, SMC tiếp tục thực hiện trách nhiệm xã hội của mình trong việc nghiêm túc thúc đẩy và hỗ trợ tính bền vững nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

SMC luôn tìm cách phát triển các giải pháp mới hơn và xanh hơn với việc giảm CO 2 là ưu tiên hàng đầu với tư cách là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực khí nén. Một trong những thành phần quan trọng trong phương pháp tiếp cận toàn diện của chúng tôi là thiết kế các sản phẩm nhỏ gọn và nhẹ. Các sản phẩm nhỏ hơn, nhẹ hơn cần ít nguyên liệu thô hơn để sản xuất và mất ít thời gian hơn để xử lý. Ngoài ra, bản thân các sản phẩm sử dụng ít năng lượng hơn. Tất cả những nỗ lực này góp phần giảm lượng khí thải CO 2 .

Các bộ phận kỹ thuật, sản xuất và bán hàng tích hợp đầy đủ của SMC có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng từ khắp nơi trên thế giới với mục tiêu chung là tìm ra các phương pháp mới để bảo vệ môi trường một cách hiệu quả.

Các sáng kiến giảm phát thải CO 2 của SMC cũng bao gồm việc thúc đẩy các nhà máy và sản phẩm thân thiện với môi trường. Ngoài ra, SMC còn thúc đẩy việc giảm lượng khí thải CO 2 trong hoạt động của mình.

 

 

 

Sản phẩm giảm phát thải CO2

Với việc SMC sử dụng tối ưu hóa cấu trúc liên kết trong quá trình thiết kế, các sản phẩm nhẹ, nhỏ gọn hơn có thể được tạo ra so với các sản phẩm hiện có, giúp giảm đáng kể lượng khí thải CO 2 trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, các sản phẩm này còn có thể góp phần tiết kiệm năng lượng và giảm CO 2 trong quá trình sử dụng. Tối ưu hóa cấu trúc liên kết là phương pháp tìm kiếm thiết kế hiệu quả nhất cho một đối tượng trên cơ sở toán học và cơ học.

 

 

 

SMC chuyên tâm sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường giúp giảm tác động đến môi trường. Việc này được thực hiện từ giai đoạn thiết kế và phát triển cho đến khi kết thúc vòng đời sản phẩm.

Với các đánh giá sản phẩm, SMC đánh giá tác động môi trường của sản phẩm về mặt tiết kiệm tài nguyên (nhỏ hơn, nhẹ hơn), tuổi thọ sản phẩm, tiết kiệm năng lượng, an toàn, biến thể, số lượng vật liệu đóng gói và xử lý chất thải để phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường.