Motor

Hiển thị: Danh sáchLưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
10PM10-0204A
PRODUCT MODEL 10PM10-0204A PRODUCT DESCRIPTION     Often referred to ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
110SH201-8004A
PRODUCT MODEL 110SH201-8004A PRODUCT DESCRIPTION   Stepper motors are motio..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
20SH33-0604A
PRODUCT MODEL 20SH33-0604A PRODUCT DESCRIPTION   Stepper motors are motion ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
22BL45
PRODUCT MODEL 22BL45 PRODUCT DESCRIPTION   A brushless DC motor is a synchr..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
28BL26
PRODUCT MODEL 28BL26 PRODUCT DESCRIPTION   A brushless DC motor is a synchr..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
28S10-0504A
PRODUCT MODEL 28S10-0504A PRODUCT DESCRIPTION   Ultraflat (only 9.5mm high)..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
28SH32-0674A
PRODUCT MODEL 28SH32-0674A PRODUCT DESCRIPTION   Stepper motors are motion ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
42BL100
PRODUCT MODEL 42BL100 PRODUCT DESCRIPTION   A brushless DC motor  is a..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
45BLW27
PRODUCT MODEL 45BLW27 PRODUCT DESCRIPTION   BLDC flat motors are the ideal ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
57BL116
PRODUCT MODEL 57BL116 PRODUCT DESCRIPTION   A brushless DC motor is a synch..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
86BL125
PRODUCT MODEL 86BL125 PRODUCT DESCRIPTION   A brushless DC motor is a synch..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Gearhead DC motor M3724G-xxx (speed) - Fulling motor
Performance Range: -Voltage: 12-30VDC -Speed: 10-2000rpm -Torque 0.05-5kg.cm  ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Micro điện nhu động bơm 12 V/24 V Mini định lượng bơm nước BNA2017S - Instech
Micro điện nhu động bơm 12 V/24 V Mini định lượng bơm nước BNA2017S - Instech : lý tưởng cho các ứn..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Micro điện nhu động bơm 12 V/24 V Mini định lượng bơm nước PUO24-N - Mycroyntech
Micro điện nhu động bơm 12 V/24 V Mini định lượng bơm nước với động cơ bước (dòng chảy thấp và độ ch..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Micro điện nhu động bơm 12 V/24 V Mini định lượng bơm nước VA210ZZ - Tasec
Place of Origin: Tasec, China Brand Name: Tasec Structure: p..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ