Tube Fitting

Hiển thị: Danh sáchLưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
45℃ Socket Elbow EPLHJ/APLHJ
1.Quick installation,simple and flexible,space-saving. 2.The tube ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
45℃Elbow EPLH-G/APLH-G
      ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
45℃EPLH/APLH
1.Quick installation,simple and flexible,space-saving. 2.The tube ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Branch Tee EGPD/AGPD-G
1.Quick installation,simple and flexible,space-saving. 2.The tube ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Branch Tee EHPD/AGPD
1.Quick installation,simple and flexible,space-saving. 2.The tube ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Branch Tee EPD
1.Pneumatic mini tube fitting 2.40% Size of standard tube fitting ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Branch Tee EPD-G/APD-G
1.Quick installation,simple and flexible,space-saving. 2.The tube ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Branch Triple EPKB-G/APKB-G
1.Quick installation,simple and flexible,space-saving. 2.The tube ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Branch Y EPX-G/APX-G
1.Quick installation,simple and flexible,space-saving. 2.The tube ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Bulkhead Union EPMC
1.Pneumatic mini tube fitting 2.40% Size of standard tube fitting ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Diff.diam.union EPW
1.Pneumatic mini tube fitting 2.40% Size of standard tube fitting ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Diff.Diam.Union Straight EPGC
1.Pneumatic mini tube fitting 2.40% Size of standard tube fitting ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Differ.Diam.Socket Union Y EPWJ/APWJ
1.Quick installation,simple and flexible,space-saving. 2.The tube ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Double Universal Tee EPGT-2-G
1.Quick installation,simple and flexible,space-saving. 2.The tube ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
ECAS
1.Quick installation,simple and flexible,space-saving. 2.The tube ..
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ